Studeren in de bouw

Waar in de vorige decennia met vaste regelmaat nieuwe bouwprojecten van start gingen is de bouw de afgelopen jaren flink onderuit gegaan. Er wordt op minimale schaal gebouwd, er vallen massa-ontslagen en vele bouwers met kennis en kunde zitten zonder werk.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen die graag in de bouw willen werken zich moeten richten op andere vormen van bouw. Omdat de klassieke bouw op zijn gat ligt, moeten mensen die actief zijn in de bouw en ook studenten die een bouwopleiding willen gaan volgen zich gaan richten op een andere manier van werken. Hierbij moet er verder gekeken worden dan het eigen werkveld.

Academie voor Bouw en Infra

De academie voor Bouw en Infra bij Avans Hogeschool  is één van die opleiders die vooruit wil kijken. Door ontwikkelingen op globaal en lokaal gebied zijn professionals genoodzaakt om zelf te veranderen. De vierjarige opleiding bij Avans kan worden gezien als een startpunt in dit vak. Professionals moeten zich in hun vak blijven bekwamen, bij de opleiding wordt er op gericht om de nieuwe professionals van de toekomst op te leiden. Hierbij worden andere methodes gebruikt, die de huidige professionals gewend zijn, hierbij kan men denken aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Bij de opleiding wordt een perspectief geschetst voor huidige en toekomstige werknemers in de bouw.

Lector Emile Quanjel van Avans geeft aan dat er momenteel zo’n 6 miljoen woningen zijn, waarvan er 2 miljoen onder sociaal huur vallen. Hiervan zijn er vele woningen die in matige tot erg slechte staat verkeren. De slechte isolatie en de slechte energiehuishouding kunnen als een maatschappelijke bom gezien worden.

De kwaliteitsverbetering moet volgens Quanjel veel meer gericht worden op de vragen en behoeften vanuit de maatschappij en de focus moet op de producten die momenteel aangeboden worden moet verminderd worden. Aan de basis van een verbetering van de kwaliteit staat kennisontwikkeling en kennisborging. In de bouwsector is men de afgelopen jaren druk in de weer geweest met proces- en systeeminnovatie. Het ritme van onderzoek-volgt-op onderzoek zou moeten omgebogen worden in de leercyclus onderzoek-leidt-tot-toepassing in het belang van de maatschappij.

Bericht auteur: studiegids