Als HR Professional je medewerkers goed opleiden: hoe doe je dat?

In deze artikel gaan we bespreken hoe je ervoor kan zorgen dat medewerkers gemotiveerd worden om een opleiding of training te volgen.

Bespreken

Het functioneringsgesprek is een goed moment om met een medewerker het functioneren te bespreken. Tijdens het functioneringsgesprek bespreek je de kennis en vaardigheden van een medewerker. Tijdens dit gesprek bespreek je ook de ontwikkeling van een medewerker. Mogelijkheden voor tot het volgen van trainingen, cursussen of opleiding kun je tijdens dit gesprek met een medewerker bespreken.

Het is belangrijk dat er voor medewerkers een ontwikkelingsplan wordt opgesteld. Je stelt dus leerdoelen op. De leerdoelen kun je met scholing bereiken. Het is belangrijk dat je een medewerker betrekt bij het opstellen van een ontwikkelingsplan.

Het is belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden het belang inzien van ontwikkeling. Door dit regelmatig onder de aandacht te brengen van het management en onder de medewerkers, kun je dit bereiken. Het is belangrijk dat de werkgever investeert in ontwikkeling van medewerkers, dit is namelijk in het belang van de organisatie.

Het onder de aandacht brengen van scholing is belangrijk. Dit kun je doen door het geven van presentaties, maar ook tijdens werkoverleggen of vergaderingen met het management. Je kunt ook aan medewerkers vragen welke scholing ze graag willen volgen.

Door scholing kan een medewerker zichzelf ontwikkelen en andere taken of een functie krijgen. Een medewerker krijgt immers meer kennis. Je kunt dit onder de aandacht brengen van medewerkers.

Budget

Het is belangrijk dat er een budget beschikbaar is voor het volgen van scholing. Zorg ervoor dat er een budget aanwezig is voor het volgen van scholing. Natuurlijk is het belangrijk dat een medewerker zich inzet als er opleiding wordt gevolgd.

Motiveren

Als een medewerker ervoor kiest om een opleiding of cursus te volgen, is dit natuurlijk een goede zaak. Het is belangrijk dat je belangstelling toont voor de ontwikkeling van medewerkers. Het inspireren van medewerkers is ook belangrijk om andere collega’s te motiveren om scholing te volgen. Je kunt dit door het geven van presentaties, trainingen of workshops. Je kunt een medewerker die scholing volgt iets laten vertellen over zijn of haar ervaringen.

Het is belangrijk dat een organisatie zichzelf blijft ontwikkelen. Medewerkers zijn een belangrijk onderdeel van een organisatie en daarom is het belangrijk dat er in de ontwikkeling van medewerkers wordt geïnvesteerd. Om dit te bereiken moet het onderwerp scholing een vast thema zijn en regelmatig onder de aandacht worden gebracht. Je kunt dit doen door het een vast agendapunt te maken tijdens besprekingen met het management en tijdens formele gesprekken met medewerkers. Het is belangrijk dat het onderwerp scholing en ontwikkeling laagdrempelig is en geen taboe in de organisatie om medewerkers te stimuleren.

Informatie

Naast het beschikbaar stellen van een budget voor scholing is het ook belangrijk dat je medewerkers en leidinggevenden kan informeren over subsidie voor het volgen van scholing.
Het inzetten van lms hr is een andere mogelijkheid om medewerkers te motiveren en de drempel voor het opleiding te volgen te verlagen.

Bericht auteur: studiegids